Pliki do pobrania:

 1. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025 [pdf]
 2. Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia [pdf]
 3. Wykaz dokumentów dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia [pdf]
 4. Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia [pdf]
 5. Wykaz dokumentów dla kandydatów do Branżowej Szkoły II stopnia [pdf]
 6. Regulamin rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe [pdf]
 7. Wykaz dokumentów dla kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe [pdf]
 8. Regulamin rekrutacji do szkoły policealnej [pdf]
 9. Wykaz dokumentów dla kandydatów do szkoły policealnej [pdf]
 10. Terminarz rekrutacji do klas pierwszych szkół w OSWG [pdf]

Załączniki:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (Zał. nr 1) [pdf]
 • Podanie o skierowanie do kształcenia specjalnego (Zał. nr 2)[pdf]
 • Podanie o przyjęcie do szkoły policealnej (Zał. nr 3) [pdf]
 • Podanie o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia (Zał. nr 10) [pdf]
 • Podanie o przyjęcie na kurs (Zał. nr 4) [pdf]
 • Dane osobowe (Zał. nr 5) [pdf]
 • Deklaracja uczestnictwa w lekcjach religii/etyki (Zał. nr 6) [pdf]
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Zał. nr 7, 7a) [pdf]
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (Zał. nr 8, 8a) [pdf]
 • Oświadczenie dotyczące zdrowia (Zał. nr 9, 9a) [pdf]

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie