TECHNIKUM 

dla niesłyszących i słabosłyszących absolwentów szkoły podstawowej

Kształcimy w zawodach:

 • technik informatyk (wariant A lub B)
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej (wariant A lub B)
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (wariant C)

 

Wariant A
zakres rozszerzony z przedmiotów:

 • geografia
 • matematyka

 

Wariant B 
zakres rozszerzony z przedmiotów:

 • biologia
 • matematyka

 

Wariant C
zakres rozszerzony z przedmiotów:

 • wiedza o społeczeństwie
 • biologia

 

Nauka w technikum umożliwia uczniowi zdobycie kwalifikacji zawodowych, jak również przygotowanie do zdania egzaminów maturalnych. Absolwenci technikum mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych.

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu. Technicy informatycy mogą podejmować prace wszędzie tam, gdzie mają zastosowanie komputery.

Technik grafik i poligrafii cyfrowej – przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju foldery, ulotki, plakaty oraz projekty graficzne w formie reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach. Zajmuje się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych  i wizytówek.

Technik żywienia i usług gastronomicznych –  planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulacje, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny, często prowadzi własną placówkę gastronomiczną.

 

INFORMACJE  DODATKOWE

 • Odziały klasowe liczą 6 – 8 osób.
 • Forma komunikacji dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Ośrodek zapewnia miejsca w internacie oraz bogatą ofertę zajęć, edukacyjnych i rewalidacyjnych, w tym koła zainteresowań.
 • Wszyscy uczniowie objęci są profesjonalną opieką pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną.
 • W Ośrodku jest codzienna opieka pielęgniarki szkolnej.
 • W placówce działa Uczniowski Klub Sportowy, który organizuje narciarskie wyjazdy zimowe oraz letnie obozy żeglarskie.
 • Placówka jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, komputery z dostępem do Internetu.
 • Obiekt jest monitorowany, a wejście do szkoły zabezpieczone elektronicznym czytnikiem kodu.
 • Ośrodek ma 14-osobowego busa, którym młodzież wyjeżdża w małych grupach na bliższe i dalsze wycieczki o charakterze dydaktycznym i krajoznawczo-turystycznym

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie