SZKOŁA POLICEALNA
(dwuletnia)

dla niesłyszących i słabosłyszących absolwentów liceum, technikum

 

Proponujemy naukę w klasach o profilu:

 
  • technik archiwista

 

 

INFORMACJE  DODATKOWE

  • Odziały klasowe liczą 6 – 8 osób.
  • Forma komunikacji dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczniów.
  • Ośrodek zapewnia miejsca w internacie oraz bogatą ofertę zajęć, edukacyjnych i rewalidacyjnych, w tym koła zainteresowań.
  • Wszyscy uczniowie objęci są profesjonalną opieką pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną.
  • W Ośrodku jest codzienna opieka pielęgniarki szkolnej.
  • W placówce działa Uczniowski Klub Sportowy, który organizuje narciarskie wyjazdy zimowe oraz letnie obozy żeglarskie.
  • Placówka jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, komputery z dostępem do Internetu.
  • Obiekt jest monitorowany, a wejście do szkoły zabezpieczone elektronicznym czytnikiem kodu.
  • Ośrodek ma 14-osobowego busa, którym młodzież wyjeżdża w małych grupach na bliższe i dalsze wycieczki o charakterze dydaktycznym i krajoznawczo-turystycznym.
© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie