INTERNAT


Internat to niewielki, dwupiętrowy budynek połączony ze szkołą i warsztatami. Aktualnie jest 11 grup internackich i przebywa tu 82 wychowanków. Uczniowie mieszkają w czteroosobowych pokojach. Posiłki spożywają wspólnie z kadrą pedagogiczną w estetycznie urządzonej stołówce. W związku z tym, że każda grupa w internacie liczy 6-8 osób, wychowawcy pracują z grupą, oraz indywidualnie - zależnie od bieżących potrzeb wychowawczych. W godzinach popołudniowych wychowankowie mogą również spotkać się z pedagogiem lub psychologiem.
 
Młodzież rozwija swoje zainteresowania w kołach: dziennikarskim, teatralnym, Bajkomigaczy, bębniarskim, sportowym (Szkolna Liga Siatkówki), biegacza, rowerowym, pracowni twórczości i klubie filmowym, lub uczestnicząc w zajęciach poza ośrodkiem. Wszyscy mają dostęp do Internetu poprzez WiFi oraz telewizji kablowej. Internat tętni życiem; organizowanych jest wiele różnorodnych imprez, wyjść do kina, wycieczek, zabaw - na zewnątrz jak i na terenie ośrodka. Jest w nim czas zarówno na naukę jak i zabawę ale też rozwój zainteresowań i pasji.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie