„Teatr Surdus” działa 10 rok. Każdy, kto kocha teatr, znajdzie tu coś dla siebie. Przygotowujemy spektakle z tekstem, pantomimę; uczymy się grać na bębnach i tańczyć, ale także tworzyć scenariusze, rekwizyty i kostiumy, zajmować się oświetleniem i nagłośnieniem.

W skład zespołu wchodzą:  – Dagmara Makulec, Anna Zadworna, Oliwia Ankutowicz, Natalia Siuchta, Natalia Nowaczyk, Paulina Grzelak, Konrad Nowak, Filip Makowski, Mateusz Kowalczyk, Jakub Pogorzelski, Adam Szymański, Kacper Szczepańczuk .

W naszym dorobku są spektakle w formie pantomimy „Świtezianka”, „O Kasi, co ludziom dobro niosła”, „Tajemnicze narodziny” , „Opowieść wigilijna”, „Legenda o Kamiennym Niedźwiedziu”, są również przedstawienia z tekstem mówionym i miganym „Wigilia na Syberii”, „Warszawskie klimaty poetycko – muzyczne”, „Kolędnicy”, „Tomcio Paluszek”, „Uwierz w to”, „Ważne” , z elementami tańca współczesnego „Chcę tańczyć”. Jesteśmy w trakcie realizacji spektaklu „Wszystkim to na dobre wyjdzie” na podstawie komedii Jana Drdy „Igraszki z diabłem”. Bierzemy udział w przeglądach teatralnych,  konkursach piosenki, z których przywozimy liczne nagrody i wyróżnienia.

Każdego roku uczestniczymy w różnych festiwalach i przeglądach aktorskich, aby doskonalić swój warsztat aktorski, ale nie tylko. Przywozimy z nich trofea – miejsca medalowe i wyróżnienia. Na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Szczecinie w roku 2012 za przedstawienie „Chcę tańczyć” otrzymaliśmy I miejsce, a za przedstawienie „Świtezianka” dostaliśmy wyróżnienie za wprowadzenie do przedstawienia muzyki na żywo. Podczas kolejnej edycji tego Przeglądu w 2015r., otrzymaliśmy III miejsce za baśń O Kasi, co niosła ludziom dobro, a nasz kolega z grupy Amiryan Artash dostał wyróżnienie za grę aktorską. Na II Festiwalu Form Artystycznych w listopadzie 2015 roku, którego byliśmy organizatorem, nasza grupa "Surdus" otrzymała III miejsce za przedstawienie Szkoła wczoraj, dziś i jutro, natomiast Artash w tej samej kategorii, za pantomimę Różne wcielenia, zajął I miejsce.

Rok szkolny 2016/17 przyniósł nam kolejne sukcesy. Na III Festiwalu Form Artystycznych za pantomimę „Legenda o kamiennym niedźwiedziu” otrzymaliśmy I miejsce, a na Przeglądzie W Szczecinie II miejsce za spektakl „Uwierz w to” a Patryk Dąbrowski otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora.

Na Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Starej Prochowni w Warszawie dostaliśmy II miejsce za przedstawienie „Tajemnicze narodziny”.

PROJEKTY TEATRU SURDUS

Uczestniczymy w różnych projektach artystycznych (teatralnych, tanecznych), np.: „Teatr od kuchni” zorganizowanych przez  Fundację Kultura bez Barier, przy współpracy teatrów warszawskich: Studio, Dramatycznego, Powszechnego, Syreny, TR Warszawa, Teatr 21, a także wystąpiliśmy w pantomimie „Prosta historia” razem z osobami słyszącymi w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.

Chodzimy do teatrów warszawskich na przedstawienia z napisami. Niezapomniane przedstawienia: w Syrenie „Hallo Szpicbródka”, w teatrze Dramatycznym „Nasza klasa”, W tetrze rozmaitości „Jezioro” i „Koncert życzeń” Zorganizowaliśmy cykl  warsztatów – prowadzonych przez scenografa teatralnego i filmowego panią Ewę Machnio - „O!SWÓJ rezydencje artystyczne w szkołach” razem z Teatrem 21. Finałem projektu była instalacja platformy muzycznej, z której płynęły różne dźwięki i muzyka. Dzięki platformie można było usłyszeć muzykę lub wyczuć ją poprzez drgania.

W roku szkolnym 2015/16, wzięliśmy udział w projekcie „Aktywna młodzież mieszka w Warszawie” zorganizowanym przez Polski Związek Głuchych Zarząd Główny i zrealizowaliśmy spektakl „Warszawskie klimaty poetycko – muzyczne”, widowisko poetycko – muzycznego, w którym młodzież recytowała poezję o Warszawie i tłumaczyła ją na Polski Język Migowy z muzyką (granie na bębnach i taniec).

Akcja widowiska toczyła się w Warszawie, w kawiarni „Nowy Świat” na przestrzeni lat (od lat 20-tych XX wieku do współczesności). Widownia (byli to seniorzy słyszący i niesłyszący – emerytowani nauczyciele i wychowawcy naszej szkoły i seniorzy z PZG) była częścią całego przedstawienia (kawiarni), widzowie  siedzieli przy stolikach, jedząc ciasteczka. Kelner w czasie przerwy częstował herbatką i kawą.

Spektakl „Tomcio Paluszek” powstał w ramach projektu „Aktywna młodzież mieszka w Warszawie” organizowanym przez Polski Związek Głuchych. Projekt trwał od 17.10.2016 do  06.04 2017.

W projekcie wzięła udział grupa teatralna „Surdus” i grupa bębniarzy - 15 osób i 4 opiekunów. Projekt składał się z dwóch edycji.

W pierwszej części projektu odbyły się warsztaty tłumaczeniowe, których efektem było przetłumaczenie przez uczestników teksu bajki „Tomcio Paluszek” na polski język migowy. Grupa brała udział również w warsztatach nauki gry na bębnach.

W części drugiej projektu wszystkie doświadczenia zdobyte na warsztatach i spotkaniach interpretacyjnych bajki spowodowały, że młodzież dobrze przygotowała się do swoich ról w spektaklu. Próby polegały na tym, że poszczególne role były grane przez dwóch aktorów jednocześnie: jeden mówił, a drugi migał i razem wykonywali te same czynności.

Zorganizowaliśmy również warsztaty, na których wykonaliśmy dekoracje i rekwizyty, zbudowaliśmy scenę, ćwiczyliśmy poszczególne sceny bajki.

Zakończeniem naszego projektu było przedstawienie „Tomcio Paluszek”, na które zostały zaproszone dzieci słyszące ze szkół podstawowych integracyjnych, dzieci głuche i słabosłyszące z SOSW z Zakroczymskiej i Instytutu Głuchoniemych. Po zakończeniu spektaklu, młodzież zorganizowała dla dzieci zabawy integracyjne, na których wszyscy świetnie się bawili. Wystąpiliśmy również z tym spektaklem w Szkole Podstawowej  Integracyjnej, co było również nowym doświadczeniem.

Rok szkolny 2017/18 obfitował współpracą z różnymi zewnętrznymi instytucjami - z Teatrem 21, który zaproponował nam udział w projekcie: „O!swój rezydencje artystyczne w szkołach”. Finałem projektu była instalacja platformy muzycznej, z której płynęły różne dźwięki i muzyka. Dzięki platformie można było usłyszeć muzykę lub wyczuć ją poprzez drgania. „Teatr Surdus" wziął udział w międzynarodowym projekcie LegiLAB 4.0 zorganizowanym przez Fundację Pracownia Inspiracji Społecznych. Powstał spektakl „Świat nie do końca cichy”

Prewencja zagrożeń w przestrzeni publicznej - dla osób niepełnosprawnych organizowany przez Fundację Integracja. W ramach projektu powstały 3 filmy edukacyjne: BEZPIECZNA OSOBA NIESŁYSZĄCA.

Przygotowując spektakle lub biorąc udział w projektach organizujemy weekendowe warsztaty teatralne. Jest to czas dla nas bardzo ważny. Uczymy się ról, interpretacji tekstów. Przygotowujemy rekwizyty i scenografię. Jest to również dla nas czas, kiedy możemy poznać się lepiej. Przygotowujemy wspólnie posiłki, świetnie się przy tym bawiąc.

Uczestnicząc w zajęciach teatralnych, uczymy się radzenia sobie ze stresem, przełamujemy tremę, otwieramy się na ludzi, ale przede wszystkim spełniamy swoje marzenia, realizujemy pasje.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie