UCZNIU,
jeżeli jesteś osobą głuchą lub niedosłyszącą, aktualnie uczysz się w szkole specjalnej lub ucząc się w szkole ogólnodostępnej czy integracyjnej masz trudności - przyjdź od września do którejś z naszych szkół.

RODZICU,
jeżeli chcesz by Twoje dziecko uczyło się i przebywało w takich właśnie warunkach, co da Ci niewątpliwie poczucie komfortu psychicznego i pozbawi stresu, a Ty sam będziesz miał możliwość wszechstronnej współpracy ze szkołą, w której zawsze zostaniesz wysłuchany - skieruj Je do nas.

Na wszystkie pytania związane z rekrutacją odpowiadamy osobiście, telefonicznie lub drogą mailową codziennie w godzinach pracy sekretariatu Ośrodka 7.30 - 15.30.

Dokumenty do pobrania

 

INFORMACJE  DODATKOWE

  • Odziały klasowe liczą 6 – 8 osób.
  • Forma komunikacji dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczniów.
  • Ośrodek zapewnia miejsca w internacie oraz bogatą ofertę zajęć, edukacyjnych i rewalidacyjnych, w tym koła zainteresowań.
  • Wszyscy uczniowie objęci są profesjonalną opieką pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną.
  • W Ośrodku jest codzienna opieka pielęgniarki szkolnej.
  • W placówce działa Uczniowski Klub Sportowy, który organizuje narciarskie wyjazdy zimowe oraz letnie obozy żeglarskie.
  • Placówka jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, komputery z dostępem do Internetu.
  • Obiekt jest monitorowany, a wejście do szkoły zabezpieczone elektronicznym czytnikiem kodu.
  • Ośrodek ma 14-osobowego busa, którym młodzież wyjeżdża w małych grupach na bliższe i dalsze wycieczki o charakterze dydaktycznym i krajoznawczo-turystycznym.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie