W naszym Ośroku są dobre kierunki kształcenia, szansa na pracę lub dalszą naukę, studia.


Oferujemy naukę w:

- Liceum Ogólnokształcącym

- Technikum

- Zasadniczej Szkole Zawodowej

- Szkole Policealnej

 

Zaoferujemy mu wiele zajęć, projektów i programów, które uatrakcyjnią pobyt a jednocześnie wpłyną na rozwój zaintreresowań i postawę. Zatroszczymy się o jego wychowanie w duchu tradycyjnych wartości. W życzliwej atmosferze, którą tworzy mądra, kompetentna kadra surdopedagogów otrzyma wsparcie na drodze rozwoju intelektualnego, komunikacyjnego i pomoc psychologiczno-pedagogiczną, jeśli będzie taka potrzeba. Twoje dziecko poczuje się u nas dobrze i bezpiecznie. Będzie przebywało wśród rówieśników takich samych jak ono (komunikujących się różnorodnie: w języku polskim, języku migowym lub w obydwu jednocześnie).

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie