Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie mieszczący się przy ulicy Łuckiej 17/23

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie mieszczący się przy ulicy Łuckiej 17/23 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie mieszczącym się przy ulicy Łuckiej 17/23.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 10. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania.
 11. Część informacji w języku migowym.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna StopińskaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 624 28 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może byćdłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Budynek główny szkoły

Sposób dojazdu

Dojścia piesze są od ulic: Łuckiej, Wroniej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik z przeznaczeniem wyłącznie na pas dla pieszych. Na trasie dojścia dobudynku występują pojedyncze przeszkody np., furtka, słupki na przejściach, kamienne kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.Najbliższa stacja metra: Rondo Daszyńskiego znajduje się w odległości do ok.1000 m.Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i windy po przejściu przez drogęwyposażoną w sygnalizacje świetlną.Najbliższe przystanki autobusowe: Rondo Daszyńskiego (kierunek Centrum, Wola, Włochy,Żoliborz/Bielany).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy placuPowstańców Warszawy – 2,5 km od budynku. Miejsce parkingowe jest przy chodniku.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.ztm.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi petentów

Wejście do szkoły znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Łuckiej. Do wejścia prowadzą schody oraz przeszklone drzwi o szerokości powyżej 90 cm. Sekretariat, gabinet dyrektora znajdują się na parterze szkoły. W całym budynku brak oznakowań dotykowych na posadzce. Brak pętli indukcyjnej. Na terenie budynku jest dostęp do tłumacza języka migowego.

Korytarz na parterze prowadzący do w.c. nie jest wydzielony drzwiami i umożliwia wyminięcie się 2 osób. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W toalecie nie ma przestrzeni manewrowej, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywanego.

Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze. Schody prowadzące na I kondygnację służą pracownikom i uczniom.

W budynku nie ma wind osobowych. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Budynek warsztatów

Budynek warsztatów jest integralną częścią budynku głównego i prowadzi do niego korytarz o szerokości powyżej 2 m. Pomieszczenia na warsztatach znajdują się na parterze, I i II piętrze. Korzystają z nich pracownicy i uczniowie. Do części warsztatów można się też dostać z poziomu parkingu, nie ma tam schodów.

Budynek internatu

Budynek połączony z budynkiem głównym szkoły przejściem i schodami o szerokości do 80cm. Internat szkoły składa się z dwóch kondygnacji bez windy.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie