BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
dla niesłyszących i słabosłyszących absolwentów szkoły podstawowej
(3 lata nauki)

 

Kształcimy w zawodach:

 • cukiernik
 • kucharz
 

Ukończenie nauki i zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie pozwala na uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. Wszystkie zawody są poszukiwane na rynku pracy i umożliwiają także podjęcie własnej działalności gospodarczej.

 

INFORMACJE  DODATKOWE

 • Odziały klasowe liczą do 8 osób.
 • Forma komunikacji dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Ośrodek zapewnia miejsca w internacie oraz bogatą ofertę zajęć, edukacyjnych i rewalidacyjnych, w tym koła zainteresowań.
 • Pobyt w ośrodku daje możliwość uzyskania wykształcenia na poziomie ponadpodstawowym, uzyskanie kwalifikacji zawodowych, wszechstronny rozwój.
 • Wszyscy uczniowie objęci są profesjonalną opieką pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną.
 • W Ośrodku jest codzienna opieka pielęgniarki szkolnej.
 • W placówce działa Uczniowski Klub Sportowy, który organizuje narciarskie wyjazdy zimowe oraz letnie obozy żeglarskie.
 • Placówka jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, sprzęt komputerowy.
 • Obiekt jest monitorowany, a wejście do szkoły zabezpieczone elektronicznym czytnikiem kodu.
 • Ośrodek ma 14-osobowego busa, którym młodzież wyjeżdża w małych grupach na bliższe i dalsze wycieczki o charakterze dydaktycznym i krajoznawczo-turystycznym.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie