mgr Anna Stopińska
Dyrektor OSWG

mgr Agata Czernicka
Wicedyrektor OSWG

mgr Bogdan Oleksiak
Kierownik Internatu

mgr inż Dariusz Kula
Kierownik administracyjno-gospodarczy

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie