EGZAMINY ZAWODOWE

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie przeprowadzane są każdego roku w dwóch sesjach egzaminacyjnych::
  • sesja zimowa (styczeń)
  • sesja letnia (czerwiec)
Deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji zimowej należy złożyć do 15 września.
Deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji letniej należy złożyć do 7 lutego.
 

W sytuacji niezdanego egzaminu można przystąpić do egzaminu w sesji kolejnej, deklarację należy złożyć do 7 dni od ogłoszenia wyników.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej w formie testu i praktycznej. Aby zdać egzamin zawodowy trzeba uzyskać z części pisemnej co najmniej 50% punktów oraz co najmniej 75% punktów z części praktycznej.
Przystąpienie do egzaminów zawodowych jest obowiązkowe. Uczniowie, którzy nie przystąpią, nie otrzymają świadectwa ukończenia szkoły.
W roku szkolnym 2022/2023 zaplanowane są egzaminy:
  • sesja zimowa
PGF.04 - Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • sesja letnia
PGF.04 - Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań
EKA.02 – Organizacja i prowadzenie archiwum
 

Pliki do pobrania:


Arkusze i zasady oceniania z poprzednich egzaminów:

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie