KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

Proponujemy naukę w zawodach umożliwiających zdobycie następujących kwalifikacji:

Zawód:

Kwalifikacja:

Kucharz

Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02
3 semestry

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych HGT.12
1 semestr
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie/140 godzin

Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02
(3 semestry)
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie/140 godzin

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych PGF.04
(2 semestry)
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie/140 godzin

Drukowanie cyfrowe i obróbka druków PGF.05
(1 lub 2 semestry)
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie/140 godzin

Technik informatyk

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.02
(2 semestry)
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie/140 godzin

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych INF.03
(2 semestry)
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie/140 godzin

Ukończenie kursu umożliwia uzyskanie nowych umiejętności zawodowych, a zdanie egzaminów z kwalifikacji pozwala na zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. To szansa dla osób, które chcą doskonalić, zwiększać swoje kompetencje i być konkurencyjnym na rynku pracy.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie