KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

Proponujemy naukę w zawodach umożliwiających zdobycie następujących kwalifikacji:

Zawód:

Kwalifikacja:

Kucharz

Przygotowanie i wydawanie dań

3 semestry

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

1 semestr

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

3 semestry

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

2 semestry

Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

2 semestry

Technik informatyk

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

2 semestry

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

2 semestry

Ukończenie kursu umożliwia uzyskanie nowych umiejętności zawodowych, a zdanie egzaminów z kwalifikacji pozwala na zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. To szansa dla osób, które chcą doskonalić, zwiększać swoje kompetencje i być konkurencyjnym na rynku pracy.

 

Trwają prace nad nową ofertą szkoły policealnej

 

INFORMACJE  DODATKOWE

  • Odziały klasowe liczą 6 – 8 osób.
  • Forma komunikacji dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczniów.
  • Ośrodek zapewnia miejsca w internacie oraz bogatą ofertę zajęć, edukacyjnych i rewalidacyjnych, w tym koła zainteresowań.
  • Wszyscy uczniowie objęci są profesjonalną opieką pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną.
  • W Ośrodku jest codzienna opieka pielęgniarki szkolnej.
  • W placówce działa Uczniowski Klub Sportowy, który organizuje narciarskie wyjazdy zimowe oraz letnie obozy żeglarskie.
  • Placówka jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, komputery z dostępem do Internetu.
  • Obiekt jest monitorowany, a wejście do szkoły zabezpieczone elektronicznym czytnikiem kodu.
  • Ośrodek ma 14-osobowego busa, którym młodzież wyjeżdża w małych grupach na bliższe i dalsze wycieczki o charakterze dydaktycznym i krajoznawczo-turystycznym.
© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie