LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

dla niesłyszących i słabosłyszących absolwentów szkoły podstawowej

Proponujemy następujące rozszerzenia do wyboru:

Wariant A
zakres rozszerzony z przedmiotów:

 • wiedza o społeczeństwie
 • historia
 • język polski

Wariant B 
zakres rozszerzony z przedmiotów:

 • historia sztuki
 • historia
 • język polski

 Liceum Ogólnokształcące zapewnia absolwentom dobre przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające zdawanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych lub w szkole policealnej. Rozwija zainteresowania w proponowanych dziedzinach, co jest dobrą podstawą zarówno do dalszej edukacji, jak i do działalności o charakterze zawodowym.

 

INFORMACJE  DODATKOWE

 • Odziały klasowe liczą 6 – 8 osób.
 • Forma komunikacji dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Ośrodek zapewnia miejsca w internacie oraz bogatą ofertę zajęć, edukacyjnych i rewalidacyjnych, w tym koła zainteresowań.
 • Wszyscy uczniowie objęci są profesjonalną opieką pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną.
 • W Ośrodku jest codzienna opieka pielęgniarki szkolnej.
 • W placówce działa Uczniowski Klub Sportowy, który organizuje narciarskie wyjazdy zimowe oraz letnie obozy żeglarskie.
 • Placówka jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, komputery z dostępem do Internetu.
 • Obiekt jest monitorowany, a wejście do szkoły zabezpieczone elektronicznym czytnikiem kodu.
 • Ośrodek ma 14-osobowego busa, którym młodzież wyjeżdża w małych grupach na bliższe i dalsze wycieczki o charakterze dydaktycznym i krajoznawczo-turystycznym.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie