Grupa "Savoir Vivre Deaf" podczas wyjścia do Parku Szczęśliwieckiego omówiła podsumowanie pracy i plany na przyszły rok szkolny. Nie obyło się bez świetnej zabawy!

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie