Jak pokonywać trudności komunikacyjne z Głuchymi?
Klasa 1a ciekawie przedstawiła propozycje na podstawie mangi "Kształt twojego głosu".
Projekt został zrealizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
#narodowyprogramrozwojuczytelnictwa
#kształttwojegogłosu
#ksztalttwojegoglosu

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie