27 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Gramatyczny. Wzięło w nim udział 12 uczniów. W tym roku zadania gramatyczne odnosiły się do tekstów z żywego języka polskiego. Ćwiczenia były trudne i wymagające np. zapisz słownie liczebniki, wykreśl z tekstu niepotrzebne zaimki zwrotne "się", utwórz przymiotniki pochodne od rzeczowników. Młodzież dzielnie rozwiązywała zadania. Mistrzynią gramatyki w tym roku szkolnym została Julia z kl. Ia, drugie miejsce zajął Piotr z kl. Iti, III miejsce Ania z kl. IIb oraz Maciej z kl. IIItcp. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu!

 

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie