Wszystkiego najlepszego dla wszystkich, którzy dziś świętują :)

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie