21 września 2021 r. rozpoczął się Międzynarodowy Tydzień Głuchych, a wraz z nim tygodniowy TURKUS Festival zorganizowany przez Fundację Akademia Młodych Głuchych (FAMG). Nasi uczniowie na lekcjach polskiego języka migowego przez cały tydzień mieli okazję poznawać poezję migową związaną z alfabetem palcowym mogli korzystać w czasie wolnym ze wszystkich propozycji programowych TURKUS Festivalu, podczas którego odbywały się m.in. warsztaty, wywiady z głuchymi, gry Kahoot. Dzięki takim inicjatywom młodzież docenia piękno polskiego języka migowego, może poczuć przynależność do świata głuchych i poznać lepiej kulturę. Zachęcamy młodzież do zaglądania na profile FAMG i korzystanie z ich oferty skierowanej w dużej mierze do młodzieży.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie