Z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych przesyłamy najserdeczniejsze życzenia dla całej Społeczności Przystanku Łucka i naszych Przyjaciół. Wszystkiego najlepszego.

Bądźcie szczęśliwi.

 

 

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie