Przypominamy, że absolwenci, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do matury w terminie poprawkowym w dniu 8 września 2020 r. o godz. 13.30 muszą zgłosić się do ośrodka.
Zdający obowiązkowo musi mieć:
1. maseczkę lub przyłbicę,
2. dowód osobisty,
3. czarny długopis, linijkę, kalkulator prosty.
Do egzaminu może przystąpić osoba zdrowa, bez objawów infekcji.
Egzamin rozpocznie się o godz. 14.00.
Czekamy na Was w Przystanku Łucka.
#maturapoprawkowa #razemdamyradę #dozobaczenia

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie