Zbliża się Święto Wszystkich Świętych, podczas którego wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli. Pamiętając o tym ważnym dniu wychowawcy internatu: p. Paweł Jasiński, p. Natalia Pietrzak, p. Paulina Romanowska wraz z nauczycielem historii p. Tomaszem Świderskim zorganizowali wyjście młodzieży internackiej na cmentarz powązkowski. Młodzież porządkowała rzadko odwiedzane groby działaczy środowiska niesłyszących: śp. Józefa Sułowskiego, śp. Józefa i Marii Rogowskich. Józef Sułowski (1840-1909) był niesłyszącym fotografem i działaczem Warszawskiego Towarzystwa Głuchoniemych. Zainicjował powstanie tego stowarzyszenia. Wiele osiągnął dzięki wsparciu dyrektora Instytutu Głuchoniemych. Józef Rogowski (1871-1933) był niesłyszącym urzędnikiem miasta Warszawy. Znał trzy języki obce: rosyjski, niemiecki i francuski. Był inicjatorem powołania Polskiego Związku Towarzystw Głuchoniemych. Maria Rogowska (1873-1957) była pierwszą kobietą-prezesem Polskiego Związku Towarzystw Głuchoniemych. Pracowała na rzecz środowiska przez 56 lat.

Przy okazji porządkowania grobów taką lekcję historii w pigułce uczniowie odebrali od p. Tomasza Świderskiego. Zmrok, jaki nas zastał podczas powrotu na Łucką, stworzył dodatkowo niesamowity klimat do refleksji nad życiem i pamięcią o tych, którzy zmarli.

 

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie