W środę 22 maja odbyło się spotkanie naszych uczniów różnych typów szkół z młodszymi kolegami z Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Zakroczymskiej. Opowiedzieliśmy o nauce w średniej szkole, wyborze zawodu i zasadach zdawania egzaminu zawodowego. Nasi uczniowie, a zarazem absolwenci ośrodka przy ul. Zakroczymskiej, mieli okazję dzielić się doświadczeniami, wrażeniami i informacjami z młodszymi kolegami. To było bardzo miłe i udane spotkanie.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie