W dniu 29 listopada odbył się szkolny konkurs polskiego języka migowego (PJM). Nasi uczniowie mieli okazję wykazać się w kategoriach: 

- interpretacja bajki w PJM

- przekład tekstu z języka polskiego na polski język migowy.

 

Chcemy pochwalić naszych uczniów, gdyż ich umiejętności językowe okazały się na tak wysokim poziomie, że wprowadziliśmy dodatkowe zadanie, żeby móc wyłonić zwycięzców.

 

Miło Nam ogłosić, że konkurencję w kategorii interpretacja bajki w PJM zajęli odpowiednio:

1 miejsce - Joanna 

2 miejsce - Grzegorz

3 miejsce - Emil

 

Natomiast w konkurencji przekład z języka polskiego na polski język migowy zajęli odpowiednio:

1 miejsce - Joanna 

2 miejsce - Grzegorz 

3 miejsce - Oliwia, Daniel

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie