15.11.2018 roku Teatr Surdus został zaproszony do Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach na doroczną konferencję „Sztuka edukacji. Sztuka zaangażowania" organizowaną przez Zachętę. Nasza młodzież wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Tutaj jestem”. Omawiane były cztery projekty oparte na współpracy Stowarzyszeń, Fundacji z ośrodkami dla cudzoziemców, młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii i naszym ośrodkiem. Uczestnicy konferencji byli bardzo zainteresowani problemami  osób niesłyszących. Grupa teatralna przedstawiła swój spektakl „Świat nie do końca cichy”, który przygotowała razem z Fundacją Pracownia Inspiracji Społecznych i Teatru Legislatywnego w ramach międzynarodowego projektu Legilab. Widownia żywo reagowała na spektakl i aktywnie wzięła w nim udział.

 

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie