5 grudnia wszystkie klasy drugie LO miały okazję wysłuchać bardzo ciekawej lekcji o polskim romantyzmie w Muzeum Literatury na Starym Mieście. Mogliśmy spróbować pozować jak Mickiewicz na Judahu skale – oczywiście z jedną ręką na sercu, nie zapominając, że „czucie i wiara silniej mówi do mnie, niż mędrca szkiełko i oko”. Przechodząc prze kolejne sale poznaliśmy życie Mickiewicza na Litwie, w Rosji i w końcu we Francji. Obejrzeliśmy rękopis „Pana Tadeusza” i odtąd nie rozumiemy dlaczego w szkole wymaga się od nas pisania w linijkach i z marginesem, skoro sam wieszcz pisał po skosie i całkowicie nieczytelnie! Warto odwiedzić to miejsce i w otoczeniu mebli z epoki poczuć przez chwilę atmosferę XIX wieku.

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie