Z przyjemnością członkowie grupy Młodzi Migają Muzykę  przyjęli zaproszenie od organizatorów III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbywał się w Warszawie 25 października. Mieli opowiedzieć o swojej pracy i pokazać jej efekty. Dużym, ale jakże przyjemnym zaskoczeniem, była dla nich wiadomość, ze zostali uhonorowani za swoją działalność  tytułem „Ambasadora Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami”. Dziękujemy za docenienie ich wkładu pracy w miganie muzyki, umożliwienie dostępu do niej osobom niesłyszącym i promowanie polskiego języka migowego.

 

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie