Zajęcia warsztatowe odbywały się w marcu i kwietniu 2018 r.

[Czym zajmuje się histologia?] 

          Histologia (z gr. histos – tkanka, logos – wiedza, nauka) – nauka o budowie, rozwoju i funkcjach tkanek, w przeciwieństwie do anatomii, zajmuje się badaniem mikroskopowej budowy ciała. Tkanka to grupa komórek o podobnej budowie i takiej samej funkcji. 

[Co poznawaliśmy

Na lekcjach biologii przeprowadzaliśmy badania tkanek przy użyciu mikroskopów. Pan Tomasz jako wielki zwolennik przyrody dawał nam różne preparaty mikroskopowe. Zobaczyliśmy w nich serce kota, żołądek psa czy skórę nieszczęsnej ropuchy. Plazma krwi również zrobiła na nas wrażenie. Przy okazji próbowaliśmy zobaczyć swój włos lecz trudno było go zanalizować. Ponadto oglądaliśmy chloroplasty z liścia z rośliny znajdującej się w klasie Pana Tomasza oraz żyjątka znajdujące się w ziemi. Dużo się przy tym nauczyliśmy uśmiechnięci od ucha do ucha. Poczuliśmy się jak specjaliści, mający do wykonania różne zadania. 

Natalia  

Na ostatnich zajęciach z biologii mieliśmy bardzo ciekawe ćwiczenia z mikroskopem. Na początku pan Tomasz nauczył nas prawidłowego obsługiwania tego urządzenia. Następnie obserwowaliśmy pod mikroskopem różne tkanki organizmów zwierzęcych: żaby i kota. Zapoznawaliśmy się z budową komórek, a także znajdujących się w nich jąder komórkowych. Obserwowaliśmy także budowę krwi, która składała się z krwinek: białych, czerwonych oraz płytek krwi. Na podstawie analiz doszliśmy do wniosku, że komórki organizmów żywych są bardzo małei można zobaczyć je tylko pod mikroskopem. Lekcja biologii była bardzo ciekawa, ponieważ dużo dowiedzieliśmy się o budowie ciała ssaków. Nie możemy doczekać się następnej lekcji z mikroskopem.

Jakub 

 

Na lekcji z mikroskopem uczyłam się jak rozróżniać komórki: krwi, roślinne, zwierzęce i ludzkie. Najciekawsze było jak mogłam zaobserwować zmiany, np. czym różni się krew człowieka od krwi płaza w tym wypadku żaby. Zaobserwowałam, że krwinki żaby są większe i okrągłe. W krwinkach człowieka zobaczyłam, że są okrągłe i nie mają w środku jądra komórkowego. Czekam bardzo na następne takie lekcje.

Dagmara

 

 

 

 

 

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie